post

การใช้ชีวิตในสังคมนั้นแน่นอนว่าการจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น ทุก ๆ คนที่อยู่ในสังคมจะต้องรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น บ้านต้องมีกฎบ้าน โรงเรียนต้องมีกฎโรงเรียน และสังคมก็มีกฎหมายเอาไว้ควบคุมดูแลไม่ให้มีใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรได้ตามอำเภอใจมากจนเกินไปมาก ชนิดที่ว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

การเล่นกีฬาทุกชนิดก็เช่นเดียวกัน จะต้องมีกฎกติกาในการเล่น การแข่งขัน เพราะหากปราศจากกฎกติกาเหล่านี้แล้ว การเล่นกีฬาก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างผู้เล่นและกองเชียร์ขึ้นได้ ซึ่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาเช่นเดียวกันที่ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหน ก็ย่อมที่จะต้องมีกฎกติกาในการเล่นเป็นพื้นฐานให้ได้เรียนรู้กันอยู่แล้ว ซึ่งข้อดีของการเคารพเคร่งครัดในกติกาการเล่นก็คือจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นได้นั่นเอง ซึ่งถ้าว่ากันตามจริงแล้วสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บนั้นก็มีได้หลากหลายสาเหตุ ทั้งจากภายในก็คือตัวนักกีฬาเอง และสภาพแวดล้อมภายนอก เราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าสาเหตุเหล่านั้นมีอะไรกันบ้าง

สาเหตุจากตัวนักกีฬา

1.ขาดความแข็งแรงของร่างกาย การฝืนเล่นกีฬาทั้งที่ร่างกายขาดความพร้อม เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุหรืออาการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี

2.ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎกติกา และวิธีการเล่น ซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับนักกีฬาทุกคนที่จำเป็นจะต้องรู้

3.ความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นเมื่อเล่นกีฬาติดต่อกัน หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจจะส่งผลเสียขณะเล่นกีฬาได้

4.ขาดการอบอุ่นร่างกายทั้งก่อนและหลังการเล่นกีฬา ทำให้ร่างกายมีโอกาสบาดเจ็บได้

สาเหตุจากปัจจัยภายนอก

1.ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น หากอุปกรณ์ไม่พร้อมแน่นอนย่อมมีความเสี่ยงสูงต่อผู้เล่นอย่างแน่นอน

2.สภาพลมฟ้าอากาศขณะเล่นกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องศึกษาข้อมูลมาก่อน แต่แม้ว่าจะศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี บางทีก็อาจะมีความผิดพลาดหรือมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้

3.ความประมาทของผู้อื่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นหากทุกคนระมัดระวังตัวเองในการเล่นเป็นอย่างดีก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง

4.สภาพพื้นที่ในการเล่นกีฬา ควรจะต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดกีฬาต่าง ๆ เช่น หากต้องการกระโดดลงมาจากที่สูงเพื่อลงน้ำ แหล่งน้ำนั้นจะต้องมีความลึกที่เหมาะสม เป็นต้น

และเมื่อเราทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บขณะเล่นกีฬากันแล้ว เราก็จะสามารถหาวิธีป้องกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ เท่านี้ก็เป็นการการันตีเบื้องต้นได้อย่างหนึ่งแล้วว่าเราจะสามารถเอาตัวรอดจากการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้อย่างแน่นอน