post

คุณเองก็ต้องเติบโตมากับความฝันในวัยเด็ก ทุกคนก็จะมีความฝันตามจินตนาการและประสบการณ์ที่พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นในโทรทัศน์ รับฟังผ่านสถานีวิทยุ ผ่านเพลง พ่อแม่พี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ที่คอยปลูกฝังให้เราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ที่เค้าคิดว่าดีและมีอนาคตที่สดใส หารู้ไม่ว่าบางทีอาจจะเป็นการกดดันทางกระบวนการความคิด ที่จะส่งผลต่ออาชีพการงานในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ปัจจัยอย่างเดียวที่จะส่งผลให้กระบวนการความคิดที่สร้างสรรค์ในวัยเด็ก จะโน้มเอียงไปในทิศทางนั้น ๆ ทั้งหมด เด็กแต่ละคนก็จะมีความคิดโลดแล่นไปตามอายุและสมองที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

วันนี้อาจจะคิดว่าอยากจะสร้างยานอวกาศเพราะพึ่งดูหนังเกี่ยวกับอวกาศมา บางวันอาจจะอยากเป็นนักบิน หรือหมอ ตำรวจ ทหาร ตามสิ่งที่พบเจอล้อมข้าง แต่ก็มีของเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ เด็กก็เล่นได้ นั้นคือ ว่าวไทย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ว่าวที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง หรือได้โบยบินไปในอากาศเหมือนนก หรือความท้าทายที่จะสามารถทำกระดาษกับโครงไม้ไผ่ให้สามารถบินสู่ท้องฟ้าได้

ขั้นตอนการผลิตเป็นอีกอย่างที่ท้าทายในการเล่นว่าวไทย

แน่นอนความท้าทายของการที่จะทำไม้ไผ่กับกระดาษบาง ๆ และเชือก มาประกอบกันและทำให้มันลอยในอากาศได้โดยสามารถบังคับมันได้ตามที่เราต้องการจะให้มันไป เริ่มตั้งแต่หาไม้ไผ่มาในการทำไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะหาไม้ไผ่ที่มีอายุและเหมาะสมกับการนำมาเหลาทำโครงว่าว คุณต้องศึกษาหรือลองผิดลองถูกกว่าจะได้ไม้ไผ่มาขึ้นโครง เพื่อให้ว่าวของคุณขึ้นสู่ท้องฟ้าและอ่อนตัวรับลมและกินลมโบยบินในอากาศได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนต่อมาคือการหากระดาษและมาทำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของว่าวตัวเอง เพื่อให้ว่าวที่ทำขึ้นโดดเด่นกว่าคนอื่น และสวยที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในความสวยงามนั้นก็ต้องทนทานอีกด้วย มันคืองานที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่งของการทำว่าว เมื่อคุณได้โบยบินในอากาศโดยสร้างสรรค์ว่าวของคุณเองแล้ว

สำหรับเด็กมันเป็นความภูมิใจและสำเร็จขั้นแรก แต่ถ้าเราพูดถึงขั้นตอนไปถ้าคุณยังมีความชอบกับว่าวไทยอยู่คือ การที่ได้เข้าแข่งขันที่มีผู้คนมากมาย ล้วนแล้วแต่มีความสามารถในเรื่องการบังคับว่าว และการทำว่าวประเภทต่าง ๆ นี่ก็เป็นเหตุผลอีกอย่างที่ว่าวไทยไม่เคยเลือนหายไปจากคนไทยเลย มันคือความท้าทาย ความคิดสร้างสรรค์ การใช้สมาธิปัญญา เพื่อจะให้ทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จขั้นต่อ ๆ ไปในอนาคตได้ ว่าวไทยจะไม่เลือนหายจากคนไทย ถ้าคนไทยไม่ลืมความเป็นรากเง้าของตัวเอง